“KOZP roept iedereen op om met de Freedom Ride bussen, openbaar vervoer, eigen vervoer, fiets of te voet naar Meppel te komen. Maak gebruik van jouw burgerrechten, en kom op voor een racisme vrij Nederland”

 

FREEDOM RIDE TO MEPPEL: LANDELIJK PROTEST TEGEN ZWARTE PIET

In de jaren zestig namen honderden betrokken burgers deel aan de Freedom Rides in het Zuiden van de Verenigde Staten om racisme en segregatie tegen te gaan. Ze waren bereid om tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan voor de toekomst van hun kinderen en een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar wordt de nationale Sinterklaasintocht in Meppel georganiseerd. Geïnspireerd door deze burgerrechten beweging doet Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een beroep op alle Nederlanders om op Freedom Ride to Meppel poster 2015 Kick Out Zwarte Piet Racismezaterdag 14 november 2015 naar Meppel te komen om samen een statement te maken voor een Sinterklaasfeest dat niet kwetst. KOZP eist zichtbare verandering van het racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaas intocht.

OPROEP TOT RESPECTEREN VAN ONZE MENSENRECHTEN

Wij roepen de burgemeester van Meppel op om ons recht op de vrijheid van vergadering en betoging én ons recht op de vrijheid van meningsuiting te respecteren. Vorig jaar leidde het besluit van de burgemeester van Gouda tot onnodige escalatie, buitenproportioneel politiegeweld en de massa arrestatie van vreedzame demonstranten. De Ombudsman heeft bepaald dat elke aanhouding voor het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt onrechtmatig is en in strijd is met de mensenrechten. Alle gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. De VN heeft in navolging van de Ombudsman benadrukt dat de rechten van demonstranten om  op een betekenisvolle plaats én tijd vreedzaam te demonstreren gerespecteerd moeten worden zonder dat zij hoeven te vrezen voor geweld van tegen-demonstranten óf de politie.

KOM MET EEN FREEDOM RIDE BUS NAAR DE INTOCHT

Vanuit Amsterdam zullen Freedom Ride bussen naar Meppel vertrekken. De tijd en plaats is afhankelijk van het programma van Meppel, hier volgt meer informatie over. Meld je aan via: KOzwartepiet@gmail.com

EEN FEEST VOOR ALLE KINDEREN

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin ze niet met racistische stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Volwassenen houden Zwarte Piet in stand, onze boodschap is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, Omroep NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Meppel, de sponsoren van de intocht en de rest van de volwassenen in de Nederlandse samenleving die vasthouden aan een racistische traditie.

KOZP wilt dat het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen wordt en dat racisme in de Nederlandse samenleving wordt uitgebannen. Elk excuus of beschuldiging van ‘de kinderen worden hier de dupe van’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden zonder rekenschap voor de Nederlandse kinderen en volwassenen die bewust gekwetst worden.

Volg de pagina voor updates en check voor meer informatie de website www.stopblackface.com/kozp

 

E-mail? KOzwartepiet@gmail.com

Website: www.stopblackface.com/kozp

Facebook: Freedom Ride to Meppel 2015 – Kick Out Zwarte Piet