***Scroll down for English

 

“KOZP roept iedereen op om met de Freedom Ride bussen, openbaar vervoer, eigen vervoer, fiets of te voet naar Meppel te komen. Maak gebruik van jouw burgerrechten, en kom op voor een racisme vrij Nederland”

 

FREEDOM RIDE TO MEPPEL: LANDELIJK PROTEST TEGEN ZWARTE PIET

In de jaren zestig namen honderden betrokken burgers deel aan de Freedom Rides in het Zuiden van de Verenigde Staten om racisme en segregatie tegen te gaan. Ze waren bereid om tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan voor de toekomst van hun kinderen en een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar wordt de nationale Sinterklaasintocht in Meppel georganiseerd. Geïnspireerd door deze burgerrechten beweging doet Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een beroep op alle Nederlanders om op Freedom Ride to Meppel poster 2015 Kick Out Zwarte Piet Racismezaterdag 14 november 2015 naar Meppel te komen om samen een statement te maken voor een Sinterklaasfeest dat niet kwetst. KOZP eist zichtbare verandering van het racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaas intocht.

OPROEP TOT RESPECTEREN VAN ONZE MENSENRECHTEN

Wij roepen de burgemeester van Meppel op om ons recht op de vrijheid van vergadering en betoging én ons recht op de vrijheid van meningsuiting te respecteren. Vorig jaar leidde het besluit van de burgemeester van Gouda tot onnodige escalatie, buitenproportioneel politiegeweld en de massa arrestatie van vreedzame demonstranten. De Ombudsman heeft bepaald dat elke aanhouding voor het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt onrechtmatig is en in strijd is met de mensenrechten. Alle gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. De VN heeft in navolging van de Ombudsman benadrukt dat de rechten van demonstranten om  op een betekenisvolle plaats én tijd vreedzaam te demonstreren gerespecteerd moeten worden zonder dat zij hoeven te vrezen voor geweld van tegen-demonstranten óf de politie.

KOM MET EEN FREEDOM RIDE BUS NAAR DE INTOCHT

Vanuit Amsterdam zullen Freedom Ride bussen naar Meppel vertrekken. De tijd en plaats is afhankelijk van het programma van Meppel, hier volgt meer informatie over. Meld je aan via: KOzwartepiet@gmail.com

EEN FEEST VOOR ALLE KINDEREN

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin ze niet met racistische stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Volwassenen houden Zwarte Piet in stand, onze boodschap is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, Omroep NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Meppel, de sponsoren van de intocht en de rest van de volwassenen in de Nederlandse samenleving die vasthouden aan een racistische traditie.

KOZP wilt dat het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen wordt en dat racisme in de Nederlandse samenleving wordt uitgebannen. Elk excuus of beschuldiging van ‘de kinderen worden hier de dupe van’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden zonder rekenschap voor de Nederlandse kinderen en volwassenen die bewust gekwetst worden.

Volg de pagina voor updates en check voor meer informatie de website www.stopblackface.com/kozp

E-mail? KOzwartepiet@gmail.com

Facebook: Freedom Ride to Meppel 2015 – Kick Out Zwarte Piet

Poster Karim v3FREEDOM RIDE TO MEPPEL: NATIONAL PROTEST AGAINST ZWARTE PIET

This year, the national Sinterklaasparade takes place in Meppel. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is calling upon all Dutch people to travel to Meppel on Saturday November 14th, and come together to make a statement for a Sinterklaasfeest free of harm and hurt.

KOZP demands visible changes to the appearance of the racist figure Zwarte Piet. As long as these changes aren’t made, we will continue to demand attention for this cause through peaceful protest at the national Sinterklaasparade.

 

KOZP is inspired by the Freedom Riders, a group of people who protested against racial segregation in public transport in the United States in the sixties. They protested through civil disobedience at risk of their own lives, standing up for a better future for themselves, their children and society.

 

CALL FOR RESPECTING HUMAN RIGHTS

We call on the mayor of Meppel to respect our freedom of assembly and freedom of speech. In 2014, the decicions of the mayor of Gouda led to unnecessary escalation, disproportionate police violence and the mass arrest of peaceful protesters.

 

The Ombudsman (an independent Dutch public counselor) declared that any arrest of anti-Zwarte Piet protesters for wearing anti-Zwarte Piet clothing or otherwise practicing their freedom of speech is unjust, and is in conflict with human rights. Municipalities are obligated to follow up on this statement. In addition, the United Nations emphasized the right of demonstrators to a meaningful time and place for peaceful protest, without having to fear for violence by contra-protesters or police.

 

A SAINT NICOLAS HOLIDAY FOR ALL CHILDREN

All children have the right to an environment that is free from racist stereotypical imagery that can affect their self image. It is not children but adults who are holding on to Zwarte Piet, which is why our message is directed to them: the broadcasting company NTR, the Sinterklaasjournaal, the municipality of Meppel, sponsors of the parade and all other adults in Dutch society.

 

KOZP strives for Saint Nicolas to become a holiday for áll children, and for racism to be banned from the Netherlands. Any excuse or accusation stating ‘children are victims of this discussion’’ are misplaced, and are meant to maintain Zwarte Piet, disregarding all Dutch children and adults who are being deliberately hurt by this blackface tradition.

 

TAKE A FREEDOM RIDE BUS TO THE PARADE

KOZP has arranged busses from Amsterdam to Meppel. Once the schedule of the festivities in Meppel are announced, we will determine the exact time and place of departure. Sign up via the website.

 

For updates and more information, follow KOZP on Facebook: https://www.facebook.com/FreedomRideToMeppelKOZP

 

E-mail: KOzwartepiet@gmail.com

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit