KOZP_CROWDFUND_2018_OPM_002-v1-page-001Op 1 juli 2018 lanceert Kick Out Zwarte Piet een crowdfunding campagne om donaties op te halen. De donaties zullen enerzijds worden gebruikt om de juridische kosten van de lopende rechtszaken te bekostigen. Daarnaast beogen wij donaties op te halen om dit jaar landelijk lokale vreedzame acties voor een inclusief Sinterklaasfeest te kunnen ondersteunen.

 

 

 

Over de rechtszaken

Rotterdam 2016

Op 12 november 2016 wilden wij vreedzaam demonstreren bij de nationale intocht van Sinterklaas in Maassluis. Net als voorgaande jaren zouden wij onderweg mensen ophalen in Rotterdam om samen naar de intocht te reizen. Onderweg naar Rotterdam werden wij gevolgd door politie en bussen van de mobiele eenheid. Eenmaal in Rotterdam aangekomen, werd ons verteld over een noodbevel en demonstratieverbod voor Rotterdam – tot onze verbazing, want we waren niet van plan om in Rotterdam te demonstreren. Dit hebben wij weken voor de intocht openlijk bekend gemaakt en op die bewuste dag aan de politie meegedeeld. Echter, de politie was vastbesloten (naar de motivatie kunnen wij alleen maar gissen ) en dus werden wij tegengehouden door de politie en mochten wij niet verder reizen richting Maassluis. Er was een noodbevel. Dit noodbevel was niet „op deugdelijke wijze” bekendgemaakt, oordeelde de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam later. Toen een deel van de groep in opstand kwam tegen hun onrechtmatige aanhoudingen en ophoudingen wachtte een massa-arrestatie die gepaard ging met hevig politiegeweld. Uiteindelijk werden 200 van de ruim 300 mensen gearresteerd.

Het openbaar ministerie heeft ondertussen erkend dat deze massa-arrestatie van anti-zwarte piet-demonstranten in 2016 in Rotterdam onterecht was. Nu zou je denken, eind goed al goed. Maar het openbaar ministerie weigert om haar grove fouten recht te zetten, namelijk door alle gegevens uit het systeem te verwijderen. Via advocaat Willem Jebbink tekenen wij bezwaar aan tegen dit onrecht.Dokkum 2017

Op 18 november 2017 waren wij – na eerder overleg, afstemming en samenwerking met de gemeente Dongeradeel – op weg naar een mars en een demonstratie in Dokkum tijdens de landelijke intocht. Wij vertrokken met drie bussen uit Amsterdam-Duivendrecht richting Dokkum (gemeente Dongeradeel). Een groep tegenstanders wilde voorkomen dat wij in het toegestane  demonstratievak onze boodschap voor een Sinterklaasfeest voor alle kinderen zouden verkondigen. Ze blokkeerden op de A7 vlakbij Joure de bussen waarmee we richting Dokkum reden. Niet alleen leidde dit tot een gevaarlijke verkeerssituatie. Door midden op de snelweg het verkeer stil te leggen, is meer dan alleen materiële schade en een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaakt.

Naar aanleiding van de blokkade door de tegenstanders – afkomstig uit extreemrechtse groeperingen – heeft de burgemeester van Dokkum ons legale en aangekondigde protest verboden met een noodbevel. Hierdoor werden de wetsovertreders beloond en de vreedzame activisten – de mensen die de wet respecteerden – gestraft. Dat is een omgekeerde wereld, de dreiging met geweld van zwarte piet voorstanders werd zo beloond. Samen met onze advocaten willen wij dit aanvechten om zo te voorkomen dat deze vorm van mensenrechtenschending zich in de toekomst  opnieuw voordoet.

 

VICE Dokkum2

 

Waar gaat je geld naar toe?

De Rotterdamse zaken uit 2016 worden weliswaar niet vervolgd, maar het Openbaar Ministerie heeft in vrijwel geen van de gevallen erkend dat de betrokkenen ten onrechte als verdachte zijn aangemerkt. Dat betekent dat de persoonsgegevens over de aanhouding in het politieregister blijven staan. In deze zaken dient een klacht te worden ingediend bij het Openbaar Ministerie, waarin gemotiveerd wordt gevraagd de grond voor niet-vervolging (de zogeheten sepotgrond) te wijzigen, zodanig, dat justitie verplicht is de registers te schonen. Als deze procedure niet slaagt, wordt vervolgens de zaak aan de Nationale Ombudsman voorgelegd. De advocatenkosten, administratieve kosten en andere lasten worden nu verhaald op de vreedzame mensen die zonder eigen gewin zich hebben ingezet voor een Sinterklaasfeest dat niet discrimineert. Wij moeten niet alleen dankbaar zijn voor hun inzet voor een racismevrije samenleving, maar ze ook bijstaan in hun juridische strijd voor rechtvaardigheid.

Acties in 2018

In 2018 zullen wij niet stil zitten, ondanks de tegenslagen gaat de strijd door. In 2018 beogen we vanuit Kick Out Zwarte Piet landelijk lokale vreedzame acties te ondersteunen. Deze campagne willen we samen met lokale burgers die zich willen inzetten voor een inclusief Sinterklaasfeest én een racisme vrij Nederland organiseren. Met de donaties kunnen wij campagnematerialen bekostigen zoals video’s, banners, spandoeken, flyers, reiskosten en eventuele andere kosten betalen.

VICE Dokkum1

De zaak van Jerry Afriyie

Jerry Afriyie (dichter en mede-oprichter Nederland Wordt Beter) heeft bovendien een bijzondere behandeling gekregen. Hoewel hij nota bene voortdurend in contact stond met de politie, is hij als enige gedagvaard voor een strafzaak. Toen zijn advocaat namens hem verzocht negen getuigen te horen die allemaal konden verklaren dat hij geen strafbare feiten had begaan, heeft het Openbaar Ministerie snel besloten de zaak te seponeren. Daarbij hebben ze echter niet gezegd dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt, maar dat hij al recent voor een soortgelijk feit is veroordeeld. Hoewel die veroordeling nog niet definitief is, wordt nu de indruk gewekt alsof hij inderdaad een strafbaar feit pleegde. De klacht die hij hierover bij het Openbaar Ministerie heeft ingediend, is afgewezen. Wij zijn daarom nu bezig met een klacht bij de Ombudsman, over de sepotcode en over de beslissing van het Openbaar Ministerie Jerry de mogelijkheid te ontnemen zijn onschuld te bewijzen.

 Tegen de beslissingen van de burgemeester van Dokkum hebben we bezwaar aangetekend. Als dat bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan stappen we naar de rechter. Uw donatie helpt ons de advocatenkosten en administratieve kosten te betalen en de zaak goed voor te bereiden.

Jerry werd in Gouda (2014) en in Rotterdam (2016) met veel geweld gearresteerd

Gewelddadige arrestatie Jerry in Rotterdam

Gewelddadige arrestatie Jerry in Rotterdam

 

Waar staan we voor?

KOZP_CROWDFUND_2018_OPM_002-v2-page-001De mensen die je steun nu nodig hebben, staan voor een open, inclusieve samenleving die vrij is van raciale stereotyperingen. De vreedzame anti-zwarte piet-demonstranten willen een Sinterklaasfeest waar alle kinderen zich fijn bij voelen, ongeacht huidskleur of achtergrond. Daarom zeggen wij, samen met de VN, College voor de rechten van de mens, Kinderombudsman, Amnesty International en vele andere organisaties: Zwarte Piet is racisme. Die boodschap mag blijkbaar niet verkondigd worden. Als ervaringsdeskundigen komen we daarom ook op voor het demonstratierecht. In Rotterdam zijn mensen opgepakt die niet demonstreerden. Mensen zijn opgepakt die niet verdacht werden. Mensen zijn zonder goede gronden anders bejegend dan anderen. Mensen zijn in hun verdedigingsrechten geschonden. Mensen zijn in elkaar geslagen. De politie heeft mensen uitgescholden en geprovoceerd tijdens hun dienst. De politie zou er voor iedereen moeten zijn – daarom moet j neutraal zijn. En daarom zou ze niet onterecht op mensen in moeten slaan. Dat de politie niet in staat is zich te houden aan haar eigen regels, en telkens achteraf op de vingers getikt moet worden, is een bedreiging voor onze rechtsstaat.

Al deze bejegeningen zijn een ernstige bedreiging voor mensen om hun demonstratierecht uit te oefenen.

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Niet alleen de mening die de status quo bevestigt, maar juist ook de mening die je niet altijd even graag hoort, moet een stem kunnen krijgen. De Nationale ombudsman heeft een rapport uitgebracht waarin geconstateerd wordt dat het onterecht inperken van het demonstratierecht steeds vaker gebeurt. Hij heeft gemeenten en politie opgeroepen om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren. Een inperking van het recht op demonstratie moet goed gemotiveerd zijn.

Niet alleen bij anti-zwarte piet-demonstranten worden demonstratie-inperkingen slecht gemotiveerd, arrestaties onterecht uitgevoerd en demonstraties onmogelijk gemaakt in plaats van gefaciliteerd. Ook andere groepen worden steeds vaker beperkt. Daarom is het noodzakelijk dat we ons, met jouw hulp, via de rechtsgang laten horen tegen de inperking van het demonstratierecht.

Omdat demonstreren een recht is en omdat de lasten voor ons gezamenlijke demonstratierecht samen gedragen moeten worden, hebben we je hulp nodig: deel dit verzoek en doneer!

 

Dank je wel dat je samen met ons voor de vrijheid van meningsuiting en onze grondrechten opkomt.

 

Meer informatie:

 

KOZP statement over Dokkum 2017
KOZP heeft een officieel statement over de gebeurtenissen geschreven. Hieronder vind je links naar dit statement en andere artikelen. Deel deze a.u.b in je netwerk en via social media!

 

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit