Zet een streep door Zwarte Piet AsscherBegin september heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwe anti-discriminatiecampagne namens de Rijksoverheid gelanceerd. Met de campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ wilt de overheid ons wijzen op artikel 1 van de grondwet waarin staat dat discriminatie op welke grond dan ook is verboden.[1] Er zijn een aantal BN’ers ingehuurd om een verhaaltje te doen voor een tv spotje dat verwijst naar de website waar zeer beperkte informatie over wat discriminatie is staat beschreven, waarom het verboden is en waar je discriminatie kan melden.

De campagne website verwijst naar onafhankelijke antidiscriminatiebureaus, de politie, het meldpunt voor discriminatie op internet en het College voor de Rechten van de Mens. De vraag is echter wat het nut van een dergelijke campagne is als dezelfde overheid weigert een actieve rol te nemen om de discriminerende karikatuur Zwarte Piet te veranderen, zelfs nadat de Verenigde Naties zich kritisch hierover uitliet en het College voor de Rechten voor de Mens het volgende erover oordeelde:

Het bevestigen van stereotiepe beelden als dom, knecht en donker werkt door en mensen hebben er last van. Uit eigen onderzoek weet het College dat discriminatie veelal niet de intentie is maar wel het effect van gedrag. Het College is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is uit het conflict. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten om, zodat duidelijk wordt waar de pijnpunten liggen. Zo ontstaan er mogelijkheden om Zwarte Piet te veranderen in een figuur die iedereen rechtdoet. De overheid heeft als taak deze respectvolle nationale dialoog te faciliteren.”[2]

De overheid slaat de plank mis met deze oppervlakkige campagne. Denkt de minister echt dat een persoon die Syrische vluchtelingen verwelkomt door “eigen volk eerst” op een raam te spuiten van gedachten verandert door een reclamespotje van een paar seconden?[3] Zullen werkgevers die liever Mark dan Mohamed voor een sollicitatiegesprek uitnodigen van gedachten veranderen nadat ze de banner “zet een streep door discriminatie” hebben gezien op Facebook?[4]

Er wordt geen verband gelegd tussen discriminatie en racisme, het koloniale verleden en de manier waarop racisme en discriminatie verschillende “minderheidsgroeperingen” nog steeds negatief benadelen op de arbeidsmarkt, door etnisch profileren en door de meest populaire nationale traditie Sinterklaas en de blackface Pieten.[5] Hoe kunnen we deze campagne serieus nemen als de overheid niet eens haar verantwoordelijkheid neemt om meldingen van het College voor de Rechten voor de Mens en de VN en duizenden anti-Zwarte Piet demonstranten serieus neemt?[6]

Ontwikkel eerst serieus beleid om racisme en discriminatie aan te pakken, zoals de VN heeft aanbevolen. Zet eerst een streep door Zwarte Piet, tot die tijd zijn dit soort campagnes ongeloofwaardig en weggegooid gemeenschapsgeld.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/09/02/plasterk-lanceert-nieuwe-campagne-tegen-discriminatie

[2] http://www.mensenrechten.nl/toegelicht/zwarte-piet

[3] http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/09/opvanghuis-vluchtelingen-beklad-in-deventer

[4] http://www.volkskrant.nl/economie/werkgever-heeft-liever-mark-dan-mohammed~a976619/

[5] http://www.amnesty.nl/etnischprofileren

[6] http://stopblackface.com/minister-asscher-waarom-ik-vind-dat-piet-moet-veranderen-en-het-toch-niet-wil-opleggen-video/