In 2014 deed een bezorgde moeder een klacht bij het College voor de Rechten van de mens omdat ze vond dat de figuur Zwarte Piet haar kinderen blootstelde aan een racistische karikatuur. Het college oordeelde dat Zwarte Piet een discriminerend effect heeft, zelfs als het niet zo bedoeld is. De school moest het Sinterklaasfeest veranderen vanwege haar zorgplicht om voor een discriminatievrije omgeving te zorgen.

In een persbericht laat het bestuur van SPO Utrecht weten dat het samen met alle schooldirecteuren heeft besloten om zwarte piet te schrappen uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school. Het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is betekent volgens SPO Utrecht dat er “geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken”. Het College voor de rechten van de Mens oordeelde echter dat Zwarte Piet discriminerend is:

Een school heeft de zorgplicht om de leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Dat volgt uit de gelijke behandelingswetgeving. Vanaf de intocht van Sinterklaas tot en met 5 december zal Zwarte Piet op school een rol spelen. Zo zullen de kinderen een Zwarte Piet gaan knutselen en krijgen zij Zwarte-Pietengym. Op de school en in de klassen hangen afbeeldingen van Zwarte Piet. De school geeft Zwarte Piet vorm in lijn met de landelijke Zwarte Piet. Die Zwarte Piet heeft een donkere huidskleur, heeft kroeshaar, is de knecht van een witte Sinterklaas en gedraagt zich soms dom. Deze combinatie draagt bij aan het beeld dat mensen met een donkere huidskleur ondergeschikt en dom zijn. Daarmee heeft Zwarte Piet discriminerende aspecten. Daarom is de school in de Sinterklaastijd niet discriminatievrij. Ook al is Sinterklaas een leuk feest en is Zwarte Piet niet discriminerend bedoeld, het College oordeelt dat het effect van Zwarte Piet discriminerend is.”

En de mensenrechtenwerkgroep van de VN oordeelde:

Zelfs een diepgewortelde culturele traditie rechtvaardigt geen discriminatoire praktijken en stereotypen” -28 augustus 2015.

In een persbericht schrijft SPO-Utrecht dat het onderwijs een verantwoordelijke rol heeft in de opvoeding van kinderen. Gezien Zwarte Piet een kwetsend en negatief stereotype is, is er geen plaats meer voor de figuur in het Sinterklaasfeest op de 42 bassischolen die onder de stichting vallen. SPO-Utrecht gaat in overleg met de oudercommissie op zoek naar een manier om op een respectvolle manier het feest te vieren. Eerder besloten openbare scholen in Den Haag en Rotterdam Zwarte Piet al in de ban te doen. In Amsterdam hebben scholen deze stap nog niet gezet.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde:

“Veel Amsterdammers hebben last van het bevestigen van stereotype beelden volgens het College voor de Rechten van de Mens.”

Oproep: dien een klacht in over Zwarte Piet op Amsterdamse scholen!

In Amsterdam heeft meer dan de helft van de kinderen een “niet-westerse achtergrond” en het verzet tegen Zwarte Piet in de stad is al jaren erg hoog. Uit een enquête bleek dat een kwart van de Amsterdammers zich gediscrimineerd voelt door Zwarte Piet en de helft vond dat dat voor anderen zo is. Er is voldoende bewijs dat Zwarte Piet discriminerend is en daarmee schadelijk is voor kinderen. StopBlackface en stichting Nederland Wordt Beter roept ouders met kinderen op Amsterdamse scholen op om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens  om ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor een discriminatievrije omgeving. Bekijk hier een lijst met stichtingen die gezamenlijk meer dan 100 openbare basisscholen in Amsterdam besturen waar gezamenlijk meer dan 30.000 leerlingen les volgen. Wij ondersteunen u graag met het indienen van de klacht op de school van uw kind en eventueel het College voor de Rechten van de Mens. Neem contact met ons op via: stopblackface@gmail.com.