Debat seewhyOp maandag 24 augustus reisde minister Asscher af naar Amsterdam Zuidoost om daar met 70 aanwezigen te spreken over arbeidsmarktdiscriminatie van onder meer Afro-Caribische jongeren. De minister van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf in jongerencentrum NoLIMIT desgevraagd aan het eens te zijn met de stelling dat een gebrek aan historisch besef kan bijdragen aan arbeidsmarktdiscriminatie. “Het is belangrijk om de hele geschiedenis te vertellen, ook de zwarte bladzijdes“ reageerde de minister op de vraag wat hij vond van de ’Gouden Eeuw-uitspraak’ van de premier afgelopen weekend.

In de afgelopen jaren, door een opeenstapeling van gebeurtenissen zoals de herdenking van 150 jaar slavernij verleden, de zwarte piet discussie en verschillende incidenten met betrekking tot etnisch profileren werd racisme en discriminatie binnen Nederland, richting Afro-Caribische jongeren, zichtbaar en daardoor, na vele jaren, een onderwerp van discussie. In een analyse van cijfers van OESO en Eurostat blijkt dat vrijwel nergens in Europa de kansen op de arbeidsmarkt voor allochtonen zo slecht zijn als in Nederland.

Om die reden hebben NiNsee en IZI Solutions de handen ineen geslagen een bijeenkomst te organiseren waar minister Asscher in gesprek is gegaan met Afro-Caribische jongeren om kennis en ervaringen te delen over arbeidsmarktdiscriminatie en hoe dit op te lossen is.

De aanwezigen waren kritisch in de vraagstelling en minister Asscher werd om reactie gevraagd over diverse onderwerpen. Een van de onderwerpen die al snel naar voren kwam was het karakter Zwarte Piet. “De traditie verandert snel en dat vind ik goed” aldus minister Asscher. De toon van de avond was gezet en de minister liet merken dat hij er klaar voor was met een open en directe houding. Het kritische publiek was ook erg geïnteresseerd in de diversiteit binnen het ministerie. De Minister gaf aan dat het met de diversiteit bij bijvoorbeeld zijn directie Samenleving & Integratie wel goed zit, maar dat dit niet op alle niveaus zo is. Hij gelooft niet in de invoering van een quoteringsbeleid voor diversiteit binnen organisaties want “het versterkt de negatieve gevolgen en stigma’s”, omdat zowel de werknemer als de collega’s dan kunnen denken dat de werknemer wordt aangenomen vanwege zijn/haar achtergrond en niet vanwege zijn/haar kwaliteiten.

Het ministerie heeft zelf ook het goede voorbeeld gegeven en ter plekke een vacature in schaal 10 kenbaar gemaakt waarop aanwezige jongeren kunnen solliciteren. Deze avond is er ook een nieuwe samenwerking gerealiseerd vanuit de gemeenschap zelf met ondersteuning van IZI Solutions heeft See Why en New Urban Collective een convenant ondertekend om werkgevers en Afro-Caribische talenten met elkaar in contact te brengen. Veel aandacht ging vooral uit naar actieplan arbeidsmarktdiscriminatie dat de minister meerdere malen aanhaalde. Veel van de aanwezigen zijn kritisch want het is een abstract plan, ze zijn benieuwd naar de uitwerking ervan. Zo zegt een 25 jarige geïnteresseerde “aan de slag, en zo snel mogelijk!” Daar sluiten wij ons als organisatie graag bij aan.