Zwarte Piet is mental slavery curacao4UPDATE:  minister van Justitie Curaçao heeft een officiële verklaring gegeven over het protest tegen het Sinterklaasfeest & Zwarte Piet op Curaçao – zaterdag 21 november om 9 uur ’s ochtends op het Brionplein!

Hieronder de officiële reactie van Fundashon Tula

“Geachte Heer Navarro,

Middels deze brief willen ondergetekenden u informeren dat op 21 november 2015 een groep burgers van Curaçao, gebruikmakende zullen maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting en manifestatie, beschermd door internationale wetgeving. Wij zullen een manifestatie houden tegen het feest van Sinterklaas en zwarte piet.

Het doel van de manifestatie is om onze walging en afwijzing naar voren te brengen over het feest van sinterklaas en zwarte piet, die de groep racistisch en beledigend vindt voor de Curacaoenaar van Afrikaanse afkomst.

De manifestatie zal plaats vinden op het Brionplein om 9.00 ’s ochtends. De manifestanten zullen elke vorm van agressie dat kan leiden tot verstoring van de publieke orde vermijden. We vragen u om in een brief of mail de ontvangst van de brief te bevestigen en het te laten toekomen aan de firmanten.”

Kick Out Zwarte Piet ondersteunt actie tegen Sinterklaasfeest op Curaçao

Actiegroep Fundacaon Tula heeft aangekondigd op zaterdag 21 november a.s. een vreedzaam protest tijdens de Sinterklaasintocht op Curaçao te willen organiseren. De politie wilt dit protest verbieden. Dit breekt in op het fundamentele mensenrechten van de vrijheid van meningsuiting. De actiegroep KOZP ondersteunt het vreedzame protest tegen het Sinterklaasfeest en zwarte piet en roept iedereen op, aan het protest deel te nemen of via social media hun support te uiten.

 

Politie en organisatie Sinterklaasintocht Curaçao willen protest verbieden

“We hebben vanavond gehoord van de politie dat we toch niet kunnen manifesteren. De commercie heeft dit jaar extra geld gestoken in de Sinterklaas-business. Zij zijn razend.” schrijft activist en historicus Jeanne Henriquez. In 2014 wilden de politie in Nederland ook ons recht op vrijheid van meningsuiting afnemen door een protest tijdens de Sinterklaasintocht te beperken, dit leidde tot massaarrestaties en politiegeweld in Gouda. Wij roepen de premier van Curaçao op om de mensenrechten van alle Curaçaoënaars te respecteren en medewerking te verlenen aan dit vreedzame protest. De VN Mensenrechtencommissie CERD oordeelde in oktober 2015 immers dat demonstranten het recht hebben om op een betekenisvolle tijd en plaats te kunnen demonstreren tegen deze traditie.

 

Zwarte Piet is mentale slavernij

De VN Mensenrechtencommissie CERD oordeelde ook dat “de figuur Zwarte Piet soms op een manier wordt geportretteerd dat negatieve stereotypen van mensen van Afrikaanse herkomst reflecteert dat door vele mensen van Afrikaanse herkomst als een overblijfsel van de slavernij wordt gezien, dat schadelijk voor de waardigheid en het zelfvertrouwen van kinderen en volwassenen van Afrikaanse herkomst kan zijn.”  

 

Curaçao is een Nederlandse kolonie geweest waar tot slaaf gemaakte Afrikanen werden verkocht of als slaaf werden gebruikt. Om de tot slaaf gemaakten onder controle te houden werden ze systematisch fysiek en psychologisch met geweld onderdrukt. De racistische ideologie leerde hen aan dat alles dat zwart en Afrikaans was, inferieur was en alles dat wit en Europees was, superieur. Dit koloniale gedachtegoed is terug te zien in het Sinterklaasfeest waar de wijze intelligente witte man hoog op zijn paard zit terwijl zijn zwarte knechten, dom en clownesk, het werk uitvoeren. De strijd tegen zwarte piet in Nederland is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen de erfenis van het koloniale verleden op het eiland Curaçao.

 Zwarte Piet is mental slavery curacao

Kick Out Zwarte Piet roept op tot vreedzaam protest

Waar er onderdrukking is geweest, is ook altijd strijd geleverd voor vrijheid, waardigheid en gelijkheid. Zo werd er op Curaçao onder leiding van Tula een grote opstand georganiseerd in 1795. Zijn strijd werd met de dood bestraft. In de geest van Tula, bestrijdt Kick Out Zwarte Piet deze koloniale symboliek en roepen we een ieder op een vreedzame manier te protesteren tegen het Sinterklaasfeest op Curaçao en mentale slavernij.

 

Lees verder:

Fundashon Museo Tula wil af van hele Sinterklaasfeest

Zwarte Piet: Blackface in the Caribbean by Karen Attia (journalist Washinton Post)

De slavenopstand van Tula op Curaçao