KOZP_CROWDFUND_2018_OPM_002-v1-page-001

Het Jaar van de Solidariteit: Kick Out Zwarte Piet demonstreert in 18 gemeenten

(Waaronder Dokkum, Rotterdam, Den Haag en Willemstad, Curaçao)

In het weekend van 17 en 18 november demonstreert de actiegroep Kick Out Zwarte Piet in 18 gemeenten en plaatsen tegen de racistische karikatuur zwarte piet.

Kom in actie!

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) benoemt 2018 tot het Jaar van de Solidariteit. In 18 gemeenten gaan we de straat op voor een inclusieve Sinterklaasintocht. De afgelopen jaren hebben honderden moedige burgers zich onuitputtelijk ingezet voor een inclusief Sinterklaasfeest. Deze inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering en zich lokaal inzetten voor een racisme-vrij kinderfeest. Protesteren tijdens de Sinterklaasintocht blijft een effectief middel om dialoog op gang te brengen. En vanuit dialoog ontstaat steeds meer begrip.

Kennisgeving

Vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen.

In overleg met lokale demonstranten wordt een kennisgeving gedaan bij de gemeente. Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen eventuele intolerantie van omstanders.

Kinderfeest

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeenten  en de sponsoren van de intocht. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht zorgt ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.

Elk excuus en elke beschuldiging dat ‘de kinderen hier de dupe van zijn’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden, zonder rekening te houden met de Nederlandse kinderen en volwassenen die elk jaar bewust gediscrimineerd worden. Kinderen worden de dupe van racisme. Zij worden niet de dupe van mensen die opkomen voor een racismevrije intocht.

Locaties + events

Wil je dit jaar bijdragen aan een racismevrije Sinterklaasintocht, sluit je dan aan bij één van de 18 demonstraties. Meld je daarvoor aan via het aanmeldformulier: https://docs.google.com/forms/d/1FgsfG5je1PPvjm17L8MdWKUa8hqVrr8NgbmD8beMwmU/edit?usp=sharing. Als je vragen hebt, of wilt helpen bij de organisatie van de protesten, mail dan naar kozwartepiet@gmail.com.

17 november 2018

18 november 2018