Vorig jaar publiceerde het College voor de Rechten van de Mens (CRM) een jaarverslag waarin het kritisch was over de manier waarop het kabinet met de Zwarte Piet discussie omging. Het college heeft het kabinet opgeroepen om zich altijd actief in te zetten voor de mensenrechten in haar Rapportage Mensenrechten 2014. Het CRM heeft 42 aanbevelingen gedaan om de mensenrechten in Nederland te waarborgen en een van de aanbevelingen ging over racistische en discriminerende stereotypen zoals Zwarte Piet:

 

 

“Geef steevast een duidelijk signaal af dat discriminerende opmerkingen en racistische stereotyperingen onacceptabel zijn.”

Deze week heeft minister Plasterk een reactie gegeven op de aanbevelingen van het CRM:

“Elke vorm van discriminatie is onacceptabel. Het kabinet zal dit ook keer op keer uitdragen, zoals bijvoorbeeld in het geval van de selfie van Leroy Fer.
Het College verwijst in de jaarrapportage ter illustratie van deze aanbeveling naar de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Het sinterklaasfeest is een eeuwenoude traditie die wordt vormgegeven door de samenleving en die is blijven bestaan door te veranderen. De regering onderschrijft met het College, dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen. Tegelijkertijd acht de regering het van belang te benadrukken dat dit mensen die het feest altijd met veel vreugde vieren niet tot racist maakt.

De regering deelt het standpunt van het College dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle nationale dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet te veranderen in een figuur die iedereen recht doet.”

 

In 2014 stelden de Raad van Europa en de Ombudsman dat er een racistische wind door het Nederlandse politieke klimaat waait.[3][4]  Tijdens een conferentie beantwoorde premier Mark Rutte ten overstaan van de internationale pers de vraag van een journalist over hoe hij dacht te zorgen voor goede nucleaire veiligheid als hij binnenlandse maatschappelijke kwesties niet wist aan te pakken met de volgende woorden:

“Zwarte Piet is zwart en dat kan ik niet veranderen. Zo heet hij nu eenmaal. Het is een oude kindertraditie en daarin gaat het niet over een groene of bruine piet. Ik kan alleen zeggen dat mijn vrienden op de Nederlandse Antillen heel blij zijn als ze Sinterklaas vieren omdat ze hun gezicht niet hoeven te schminken. En als ik zelf Zwarte Piet moet spelen dan ben ik dagen bezig om de verf van mijn gezicht te krijgen.”

 

Lees de volledige kabinetsreactie hier: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/13/aanbieding-reactie-op-jaarrapportage-2014-college-voor-de-rechten-van-de-mens.html

Lees de Rapportage Mensenrechten en de 42 aanbevelingen van het CRM hier: http://www.mensenrechten.nl/berichten/geef-mensenrechten-nederland-hogere-prioriteit-0