Kick Out Zwarte Piet: Help mee in de strijd voor een inclusief sinterklaasfeest

De afgelopen jaren hebben honderden moedige burgers zich onuitputtelijk ingezet voor een inclusieve Sinterklaasviering. Een feest waarvoor niemand zich hoeft te schamen en waaraan álle kinderen met plezier mee kunnen doen. Die inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering en zich inzetten voor een feest en een samenleving vrij is van racisme. We zien echter ook dat deze noodzakelijke vooruitgang steeds krampachtiger bestreden wordt door mensen die koste wat kost willen vasthouden aan een feest met een raciale stereotypering.

Antiracisme beweging wordt monddood gemaakt

Een VN-commissie heeft gerapporteerd dat zwarte piet in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden staat, het College voor de Rechten van de Mens noemde zwarte piet “een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur” en de Kinderombudsman noemde zwarte piet in strijd met kinderrechten. Na jaren protest lijkt er langzaam maar zeker verandering plaats te vinden. Maar de verandering gaat traag – niet alleen doordat bewustzijn slechts langzaam verandert, maar ook doordat politieagenten telkens weer grensoverschrijdend gedrag vertonen en het openbaar ministerie staat oogluikend toe dat onze stem gesmoord wordt.

Keer op keer wordt het geluid van het vreedzaam protest van de antiracismebeweging monddood gemaakt. In Gouda in 2014 werden zo een 70 mensen gearresteerd, in Rotterdam in 2017 zo een 200 en in 2017 werd het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en betoging ontnomen toen de snelweg werd geblokkeerd nabij Dokkum. Demonstratieverboden en noodbevelen die later ongeldig blijken, inslaan op demonstranten, en bussen met antiracisten de toegang van gebieden ontzien. Inmiddels hebben wij voorbeelden te over.

KOZP Dokkum, foto: Joris van Gennip

KOZP Dokkum, foto: Joris van Gennip

 

Steun de strijd!

Actievoeren kost niet alleen tijd en geld – de strijd voor een inclusieve samenleving die vrij is van raciale stereotyperingen kost sommigen ook het inkomen en levert onterecht een strafblad op. De juridische kosten van de rechtszaken lopen op. Deze lasten moeten niet voor rekening komen van de mensen die zich keer op keer tomeloos inzetten! Daarom hebben we hebben jouw hulp nodig om geld in te zamelen voor kosten die gepaard gaan met twee rechtszaken.

Landelijke acties in 2018

Ondertussen kunt u erop rekenen dat wij ons blijven inzetten voor een Sinterklaasfeest dat leuk is voor ieder kind. Dit jaar beogen we, naast acties tijdens de nationale intocht, landelijke lokale vreedzame initiatieven die zich inzetten voor een inclusief Sinterlaasfeest te ondersteunen.

Help mee in de strijd voor een inclusief sinterklaasfeest door een donatie te doen!

Lees hier verder waar we het geld voor nodig hebben.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit